Dorothy Griffith – E. Lois

DOROTHY GRIFFITH

Cyhuddwyd Dorothy Griffith o Lansana yng Nghlwyd o fod yn wrach o ganlyniad i gweryl rhwng dau deulu.  

Honodd William Griffith fod Dorothy Griffith wedi ei reibio. Dywedodd ei fod wedi mynd i deimlo’n benysgafn o flaen tystion, a bod Dorothy wedi rhoi bendith arno i’w wella.

Anfonwyd Dorothy i sefyll ei phrawf o flaen y Sesiwn Fawr. Tystiodd trigolion plwyf Llansana i’w henw da, a’r cweryla rhwng ei theulu a theulu William Griffith.

Rhyddhawyd hi o’r carchar yn ddiymdroi. Bu farw Dorothy’r flwyddyn ganlynol.Darllen Pellach:

Gwrachod Cymru Ddoe a Heddiw – Eirlys Gruffydd (p.31)
Gwrachod Cymru – Eirlys Gruffydd (p.38-40)E. Lois yw arlunydd Prosiect Drudwen, Rhithganfyddiad a phrosiect #GwrachodCymru, ymhlith pethau eraill. Mae hi ar Instagram fel @efalois a Twitter fel @efalois

DOROTHY GRIFFITH

Dorothy Griffith from Llansana in Clwyd, was accused of being a witch as a result of an argument between two families.

William Griffith claimed that Dorothy Griffith had cursed him. He said that he’d started to feel light-headed in front of witnesses, and Dorothy had blessed him in order to improve his health.

Dorothy was sent to trial in the Sesiwn Fawr. The people of Llansana testified to her good name, and that her family had argued with William Griffith’s family.

She was released from prison, and died the following year.Further Reading:
Gwrachod Cymru Ddoe a Heddiw – Eirlys Gruffydd (p.31)
Gwrachod Cymru – Eirlys Gruffydd (p.38-40)E. Lois is the illustrator of Prosiect Drudwen, Rhithganfyddiad and the #GwrachodCymru project. She is on Instagram as @efalois and Twitter as @efalois.