Margaret a Gwenllian David – E. Lois

MARGARET A GWENLLIAN DAVID

Roedd Margaret a Gwenllian yn fam a merch oedd yn byw yn Llangadog, Dyfed. Dygwyd achos yn ei herbyn yn 1656 o reibio anifeiliaid gan achosi colledion enfawr. Cyhuddwyd y ddwy o achosi poen gorfforol i’r rhai fyddai’n gwrthod rhoi cardod iddynt. Dedfrydwyd y ddwy i gyfnod byr yn y carchar.Darllen Pellach:

Gwrachod Cymru Ddoe a Heddiw– Eirlys Gruffydd (p.32)

E. Lois yw arlunydd Prosiect Drudwen, Rhithganfyddiad a phrosiect #GwrachodCymru, ymhlith pethau eraill. Mae hi ar Instagram fel @efalois a Twitter fel @efaloisMARGARET AND GWENLLIAN DAVID

Margaret and Gwenllian David were a mother and daughter who lived in Llangadog in Dyfed. In 1656, they were accused of cursing animals, causing a huge financial loss. Both were also accused of causing physical pain to anyone who would refuse to give them charity. Both were sentenced to a short prison sentence.


Further Reading:
Gwrachod Cymru Ddoe a Heddiw– Eirlys Gruffydd (p.32)
E. Lois is the illustrator of Prosiect Drudwen, Rhithganfyddiad and the #GwrachodCymru project. She is on Instagram as @efalois and Twitter as @efalois.