Golly Lullock – E. Lois

GOLLY LULLOCK

Yn mis Awst 1655, cafodd gwraig o’r enw Golly Lullock ei chyhuddo o fod yn wrach. Yn ôl yr achos, roedd wedi rheibio hwch gwerth chwe swllt, ceffyl du gwerth chwephunt, a phedwar mochyn gwerth pum swllt. Robert Williams oedd yn berchen ar yr anifeiliaid, a bu’r anifeiliaid farw ar y deunawfed o Awst. Casglodd Robert Williams chwech o dystion ynghyd, a mynd â Golly i’r llys.


Darllen Pellach:

Mae’r erthygl hwn yn ddyledus iawn i Gwrachod Cymru – Eirlys Gruffydd (p.38) Ceir mwy o wybodaeth yn y Llyfrgell Genedlaethol.E. Lois yw arlunydd Prosiect Drudwen, Rhithganfyddiad a phrosiect #GwrachodCymru, ymhlith pethau eraill. Mae hi ar Instagram fel @efalois a Twitter fel @efalois

GOLLY LULLOCK

In 1655, Golly Lullock was accused of being a witch. According to the accusations against her, she had cursed a sow worth six shillings, a black horse worth six pounds, and four pigs worth five shillings. Robert Williams owned the animals, and they had died on the eighteenth of August. Robert Williams gathered six witnesses, and they took Golly to court.

Further Reading:

Mae’r erthygl hwn yn ddyledus iawn i Gwrachod Cymru – Eirlys Gruffydd (p.38) Ceir mwy o wybodaeth yn y Llyfrgell Genedlaethol.