Margaret Ferch Richard – E. Lois

MARGARET FERCH RICHARD

Roedd Margaret Ferch Richard yn fenyw oedd yn byw ym Miwmares, drws nesaf i fenyw o’r enw Gwen gwraig Owen Meredith. Aeth Gwen yn sâl, a bu hi’n sâl o ddydd olaf mis Hydref 1654 tan ddiwrnod olaf y flwyddyn honno, pan fu farw.

Cyhuddwyd Margaret o reibio Gwen, ac er iddi wadu’r cyhuddiad yn ei herbyn, barnwyd ei bod yn euog gan y Barnwr Edward Bultrode a’i lys.

Yn 1655, treuliodd Margaret Ferch Richard ei noson olaf yng ngharchar Biwmares. Trannoeth crogwyd Margaret Ferch Richard am reibio ei chymdoges.


Darllen Pellach:

Mae’r erthygl hwn yn ddyledus iawn i Gwrachod Cymru Ddoe a Heddiw – Eirlys Gruffydd (p.31)
E. Lois yw arlunydd Prosiect Drudwen, Rhithganfyddiad a phrosiect #GwrachodCymru, ymhlith pethau eraill. Mae hi ar Instagram fel @efalois a Twitter fel @efaloisMARGARET FERCH RICHARD

Margaret Ferch Richard was a woman who lived in Beaumaris, next door to a woman called Gwen gwraig Owen Meredith. Gwen fell ill, and she was ill from the last day of October 1654, until the last day of that year, when she died. 

Margaret was accused of cursing Gwen, and although she denied the accusation against her, she was found guilty by the Judge Edward Bultrode and his court.

In 1655, Margaret Ferch Richard spent her last night in Beaumaris jail. She was hung the next morning for cursing her neighbour. 

Further Reading:

Gwrachod Cymru Ddoe a Heddiw – Eirlys Gruffydd (p.31)