Mia Lewis – E. Lois

Ar y 19eg o Fawrth 1966, ymddangosodd Mia Lewis yn adran 'New Faces' cylchgrawn Tatler. Roedd hi'n canu, ar y pryd, ac yn cael ei disgrifio fel 'Miss Beat and Ballad', a dywedwyd bod ganddi lais canu cyffrous. Yn ôl papur newydd 'The Stage' yn mis Mawrth 1969, cynorthwy-ydd siop oedd Mia Lewis cyn iddi ddechrau canu'n broffesiynol.  Perfformiodd hi yn Jersey yn 1957, ac yn 1965,...