Mia Lewis – E. Lois

Ar y 19eg o Fawrth 1966, ymddangosodd Mia Lewis yn adran ‘New Faces’ cylchgrawn Tatler. Roedd hi’n canu, ar y pryd, ac yn cael ei disgrifio fel ‘Miss Beat and Ballad’, a dywedwyd bod ganddi lais canu cyffrous.

Yn ôl papur newydd ‘The Stage’ yn mis Mawrth 1969, cynorthwy-ydd siop oedd Mia Lewis cyn iddi ddechrau canu’n broffesiynol. 

Perfformiodd hi yn Jersey yn 1957, ac yn 1965, ymddangosodd ar y rhaglen deledu ‘Thank your Lucky Stars’  ar yr un rhaglen a Manfred Mann, ac ar yr un gyfres â Cilla Black a Shirley Bassey, ymhlith eraill. 

Yn mis Mai 1965, perfformiodd hi mewn cyngerdd Tom Jones yn Birmingham, ac yn 1967 perfformiodd yn y Cleopatra Club ym Mryste, yn ogystal ag agor y Chester Country Club. Yn 1968 perfformiodd yn y Manor Suite yn Coney Beach, ac yn 1969, perfformiodd yn yr Abercarn ym Melfast. 

On the 19th of March 1966, Mia Lewis appeared in the ‘New Faces’ section of Tatler magazine. She was a singer, and she was described as ‘Miss Beat and Ballad’, and that she had an exciting voice.

According to ‘The Stage’ newspaper in March 1969, Mia Lewis was a shop assistant before she began singing professionally.

She performed in Jersey in 1957, and in 1965 she appeared on the television programme ‘Thank your Lucky Stars’. Manfred Mann performed in the same episode, and Cilla Black and Shirley Bassey performed in the same series.

In May 1965, she performed in a Tom Jones concert in Birmingham, and in 1967 she performed in the Cleopatra Club in Bristol, as well as Chester Country Club. In 1968 she performed in the Manor Suite in Coney Beach, and in 1969, she performed in the Abercarn in Belfast.

Darllen / Gwrando Pellach | Further Reading/ Listening:

https://www.youtube.com/watch?v=p7RPqnFxCFc

The Stage – 15th of August 1957

The Stage – 8th of April 1965

The Stage – 29th of May 1965

The Tatler – 19th March 1966

The Stage – 2nd of February 1967

The Stage – 20th of December 1967

The Stage – 18th of January 1968

Belfast Telegraph – 24th of March 1969

E. Lois yw arlunydd Prosiect Drudwen, Rhithganfyddiad a phrosiect #GwrachodCymru, ymhlith pethau eraill. Mae hi ar Instagram fel @efalois a Twitter fel @efalois

E. Lois is the illustrator of Prosiect Drudwen, Rhithganfyddiad and the #GwrachodCymru project. She is on Instagram as @efalois and Twitter as @efalois.